Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja i imate ih u vidu prilikom porudžbine. Na taj način se štite prava svih učesnika od eventualnih zloupotreba u procesu kupoprodaje.

 1. Kupovinu robe mogu izvršiti samo lica starija od 18 godina na teritoriji Republike Srbije.
 2. Kupac je dužan da pri kreiranju naloga navede tačne podatke. Med i mleko (malafabrikameda.rs) zadržava pravo da izvrši proveru validnosti navedenih podataka.
 3. Med i mleko (malafabrikameda.rs) se obavezuje da će sve lične podatke korisnika i kupaca čuvati u strogoj tajnosti i da ih ni na koji način neće zloupotrebiti (više o Politici privatnosti OVDE).
 4. Sva prezentovana roba ne mora biti dostupna u svakom trenutku. Ukoliko neki artikal trenutno nije dostupan, a ponuđen je u prodavnici, prodavnica malafabrikameda.rs o tome obavestiti kupca telefonom ili putem email-a.
 5. Kupac je dužan da naručenu robu primi lično ili da ovlasti drugu osobu da je primi u njegovo ime, što ovlašćeni primalac potvrđuje svojim podacima prilikom preuzimanja robe.
 6. Med i mleko (malafabrikameda.rs) se obavezuje da poručene proizvode isporuči ispravne.
 7. Prilikom preuzimanja robe kupac treba da proveri da li sadržaj pošiljke odgovara narudžbini i da eventualno nije došlo do oštećenja tokom dostave. Reklamacija te vrste mora se odmah uložiti donosiocu (kuriru) na licu mesta!
 8. Klijent ima pravo da odbije naručenu robu u jednom od sledećih uslova:
  – isporučena roba ne odgovara narudžbini klijenta, što je utvrđeno prilikom isporuke;
  – pogrešno obračunate cene;
  – neslaganje između naručene i isporučene robe, što se nije moglo proveriti u vreme isporuke.

U ovim slučajevima kupac ima pravo na zamenu artikla u periodu najkasnije do 7 radnih dana.
Obaveza potrošača je da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni.

 1. Odbijanje primanja robe, osim u slučajevima opisanim u tački 8, smatra se neosnovanim. U tom slučaju kupac je dužan da nadoknadi prodavnici malafabrikameda.rs sve troškove nastale kao rezultat odbijanja.
 2. Izuzev gore navedenih obaveza, Med i mleko (malafabrikameda.rs) ne može biti odgovoran za direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu.

 

Med i mleko (malafabrikameda.rs) može revidirati Uslove korišćenja bilo kada ažuriranjem ove stranice i neće biti odgovoran za moguće posledice proizišle iz takvih promena. Eventualne promene stupiće na snagu objavljivanjem na ovoj stranici, kao i slanjem email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite web stranicu!